Положення про конкурсне приймання учнів до 10 класу

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного приймання учнів

до Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний»Кременчуцької міської ради Полтавської області  для здобуття повної загальної середньої освіти

 

Положення про проведення конкурсного приймання 
схвалено на засіданні педагогічної ради
Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний»
Протокол  №7 від 26.03.2019 року
 

І. Загальні положення

 1. Дійсне Положення розроблене та здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».
 2. Інформація про спроможність Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ліцей № 6 «Правобережний»), кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному класі оприлюднюється в освітньому закладі та на його веб-сайті щороку не пізніше ніж за 60 календарних днів (два місяці) до завершення приймання заяв про зарахування до Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради Полтавської області, а при появі вільних місць – впродовж трьох робочих днів з дня появи вільних (вільного) місць (місця).
 3. Порядок вступу до 10-11 класів ліцею № 6 «Правобережний» та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його директором.
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 5. Конкурсмає відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 6. Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

 

ІІ. Організація конкурсу

 1. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше 20 квітня поточного року та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.
 2. Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеню заяви подаються до 15 червня включно.
 3. Конкурс (основні вступні випробування) проводиться впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 4. У серпні та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і завданнями (інший варіант), що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня з дати визначення результатів конкурсу.
 5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів (один місяць) до початку конкурсу в  ліцеї № 6 «Правобережний» оприлюднюється перелік питань з навчальних дисциплін, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання, схвалені педагогічною радою навчального закладу освіти та затверджуються його керівником.
 6. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами базової середньої освіти.
 7. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним із предметів. Головою конкурсної комісії є директор ліцею № 6 «Правобережний» або заступник з навчально-виховної роботи. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується наказом директора. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.
 8. Приймання учнів до ліцею № 6 «Правобережний» з інших освітніх закладів того самого типу за спеціалізацією, за якою дитина навчалась раніше, може відбуватися за співбесідою.
 9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери та учасники II-III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
 10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
 11. Учні, які мають рівень навчальної діяльності з профільних предметів не нижче 9 балів та достатній рівень з української мови й літератури звільняються від конкурсного випробування з відповідних предметів із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

 

ІІІ. Категорії вступників за напрямками

Навчання у ліцеї № 6 «Правобережний» відбувається за 3 напрямками:

філологічний;

природничо-математичний;

суспільно-гуманітарний .

 

IVВступні випробування

Вступні іспити провести таким чином:

 • для профілю української філології: українська література та українська мова (диктант);
 • для профілю іноземної філологіїанглійська мова та українська мова (диктант);
 • для математичного профілю: математика  та українська мова (диктант);
 • для історичного профілю: історія  та українська мова (диктант);
 • для біолого-хімічного профілю: біологія або хімія та українська мова (диктант).

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами.

 

V. Проведення конкурсу

 1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х класів ліцею № 6 «Правобережний», проводяться в усній, письмовій та/або цифровій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).
 2. Педагогічна рада ліцею № 6 «Правобережний» самостійно визначає види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
 3. Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.
 4. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.
 5. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею № 6 «Правобережний».
 6. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 7. Учні, які мають бажання змінити профіль навчання, отримують можливість зробити це на підставі результатів співбесіди з профільних предметів чи письмового конкурсного випробування, при умові наявності вільних місць.

 

VІ. Порядок зарахування

 1. Для зарахування до 10 класу заяви про зарахування подаються до 15 червня включно. До 10 класу зарахування відбувається, як правило, за конкурсом даного Положення. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 2 розділу І цього Положення.
 1. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».  У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв та результатів конкурсного оцінювання не нижче достатнього рівня.
 1. Особи, які брали участь в конкурсі, зараховуються до ліцею № 6 «Правобережний» в порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів наказом на підставі рішення конкурсної комісії.
 2. Учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, у разі якщо не згодні з рішенням конкурсної комісії, можуть звернутися до директора ліцею № 6 «Правобережний» з апеляційною скаргою. Апеляція подається протягом доби після оголошення результатів конкурсу й розглядається в день її подання.
 3. Для розгляду апеляційних скарг створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються керівником навального закладу за погодженням з Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється. Оскарженню підлягають результати випробувань, що відбувалися в письмовій чи цифровій формі, а також в усній у випадку проведення аудіо- чи відеофіксації.
 4. Апеляційна комісія має право:

– залишити рішення конкурсної комісії без змін;

– змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

– визнати результати конкурсу недійсними.

 1. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Рішення апеляційної комісії Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є остаточним.
 2. Діти, які були зараховані до ліцею № 6 «Правобережний», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 (десяти) днів від їх початку, відраховуються зосвітнього закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.